A szolgáltató adatai:

Bogácsi Thermálfürdő Kft.
Levélcím: 3412 Bogács, Dózsa Gy.u.16.
Telefon: 06-49-534-410
Fax: 06-49-534-055
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: www.bogacsitermalfurdo.hu

Szálláshelyek:
Thermálfürdő Fürdő u. 2.
Thermál Szálló „A" Fürdő u. 2.
Thermál Szálló „B" Fürdő u. 2.
Thermál Kemping és Faházak Fürdő u. 4.
Jurta Üdülőközpont Fürdő u. 6.
Panzió Dózsa Gy. u. 16.
Nyári Apartmanok Szarvas u. 7.

Általános szabályok

2.1.Jelen „Általános Üzleti Feltételek" szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét. Az ÁSZF minden egyedi szerződésre vonatkozik, hacsak a felek az egyedi szerződésben eltérően nem állapodnak meg.

2.2. Az Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a fent megjelölt internetes weblapon teszi közzé.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség és a szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei

3.1. A szerződés azzal jön létre, hogy a Vendég írásban (telefax, e-mail, stb.)adott megrendelését a Szolgáltató visszaigazolja. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.2. A Vendég a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a szolgáltatási díj 30 %-át előlegként a Szolgáltatónak megfizeti. Ennek tényét a Szolgáltató a szálláshely elfoglalása előtt ellenőrzi, és ha a Vendég az előlegfizetési kötelezettségét nem teljesítette, a Szolgáltató rá nézve jogkövetkezmények nélkül a szerződéstől elállhat és a szolgáltatás igénybevételét megtagadhatja.

3.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt a szálláshelyet elhagyja, a Szolgáltató a szolgáltatás teljes ellenértékére jogosult. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.5. A szerződésben lekötött időtartamot a felek meghosszabbíthatják. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti az eredetileg lekötött időtartam díjának megtérítését.

3.6. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

3.7. A Szolgáltató szálláshelyeire történő érkezés és távozás:
A Vendég a szálláshelyeket az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (check in), és az utolsó tartózkodási napon 10:00 óráig köteles elhagyni(check out).
Ha a Vendég a szobát az érkezés napján 12:00 óra előtt akarja elfoglalni, úgy az előző éjszaka 50%-ban felszámításra kerül.
Ha a Vendég a szobát az utazás napján 10:00 óra után kívánja elhagyni, úgy a következő éjszaka 50%-ban felszámításra kerül.

3.8. Érkezés napján a Vendégnek letéti díjat kell fizetni a szobakulcsért, távirányítóért, melyet az utazás napján visszakap. A Szolgáltató jogosult a letéti díjat a Vendéggel szemben fennálló követelésébe beszámítani.

Fizetés módja

4.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, készpénzzel(HUF), de elfogadjuk a bankkártyát, a SZÉP-kártyát, valamint az Ajándék Erzsébet-utalványt is.
Átutalás esetén – amennyiben a Vendéggel, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a Szolgáltató bankszámláján jóváírni.

4.2. A 3.2 pont szerinti előleget a Vendég postai úton rózsaszín postautalványon, átutalással a visszaigazoláson megjelölt bankszámlaszámra fizetheti meg. A „Közlemény rovatban" a rendelési számot fel kell tüntetni.

A szolgáltatás lemondása

5.1. A Vendég a szerződésben lekötött szolgáltatást írásban lemondhatja. (Elállás.) Ha a lemondást a Szolgáltató a lekötött időpont előtt 30 nappal megkapja a lemondás díjtalan, 30 nap és 15 napon belüli lemondás esetén a Vendég a szolgáltatás díjának 30 %ának megfelelő bánatpénz fizetésére köteles. 15 napon belüli lemondás esetén a bánatpénz a szolgáltatás díjának 50 %-a. A bánatpénzt a Szolgáltató az előlegbe beszámíthatja, vagy ha a Vendég előleget nem fizetett, azt tőle egyéb úton követelheti.

5.2. Ha a Vendég a lekötött szolgáltatást írásbeli lemondás (elállás) nélkül nem veszi igénybe, a szolgáltatási díj teljes összegét köteles megfizetni.

5.2. Csoportos megrendelés esetén egyedi szerződéskötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére

Áraink

6.1. A Szolgáltató által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott Áfa-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni.

6.2. Az árakat és a felárakat (az adott év ünnepnapjaira kialakított emelt árakat) a szolgáltatás helyén, a jogszabályban előírt módon a recepción és a szálláshelyek szobáiban a Szolgáltató kifüggeszti. A szolgáltatási díjakat a Szolgáltató a www.bogacsitermalfurdo.hu honlapján is közzéteszi.

6.3. A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásban közölt díjakat a visszaigazoláskor érvényes árak szerint, tájékoztató jelleggel közli a Vendéggel. Ha a szolgáltatás igénybevételének időpontjára a Szolgáltató által alkalmazott díjak megváltoznak, erről a Vendéget külön nem értesíti, hanem a díjak változását az internetes honlapján, a recepción és a szobákban elhelyezett díjszabás változtatásával teszi közzé. A vendég az így módosított díjak megfizetésére köteles.

Egyedi szolgáltatások

7.1. A szálláshelyet a gyermek 4 éves koráig ingyenesen veheti igénybe. 4-18 éves kor között a díjszabásban meghatározott – az előző pont szerint közzétett – gyermekkedvezmény vehető igénybe.

7.2. Minden szálláshely (Thermál Szálló A és B épület, Panzió, Faházak, Kemping és Jurta Üdülő Központ) árai tartalmazzák a fürdőbelépőt, mellyel a Vendégek a fürdő szolgáltatásaiból a termálvizese medencéket 06:00 órától 22.00 óráig, az egyéb medencéket főszezonban, a fürdő nyitva tartásához igazodóan vehetik igénybe. A szálláshelyeken a Szolgáltató karszalagos rendszert működtet. A Vendég kötelezettséget vállal, hogy érkezés napjától a szálláshelyen tartózkodás teljes ideje alatt viseli a karszalagot. Ennek hiányában a Vendég semmilyen szolgáltatás igénybe vételére nem jogosult, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat és a teljes szolgáltatási díjat követelheti a Vendégtől.

7.3. Akciók, kedvezmények: az adott évben a Szolgáltató által meghirdetett akciókat és kedvezményeket vehetnek igénybe a Vendégek, melynek alakulásáról a www.bogacsitermalfurdo.hu honlapján tájékozódhatnak.

Hobbiállatok

8.1. A Kemping területére kutya mint hobbiállat a Szolgáltató külön engedélye nélkül, de külön díjfizetés fejében bevihető. Egyéb állatot csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével szabad a Kemping területére bevinni. A Vendég kizárólagosan felelős a az általa bevitt állat által okozott károkért.

8.2. A Szolgáltató többi szálláshelyeire (Thermál Szálló, Panzió, Faházak, Jurta Üdülőközpont) állatot – semmilyen állatot! – bevinni tilos.

8.3 Az állatok bevitelére vonatkozó szabályok megszegése esetén a Szolgáltató a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, a Vendéget a szálláshely elhagyására kötelezheti, és követelheti a teljes szolgáltatási díj megfizetését.

A szerződéstől való elállás, a szolgáltatás kötelezettség megszűnése

9.1. A Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan, rá nézve jogkövetkezmények nélkül elállni és a szállás-szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a. A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet illetve a létesítményt
b. A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drog befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
c. A Vendég fertőző betegségben szenved
d. A Szerződő fél nem teljesíti a meghatározott előleg-fizetési kötelezettséget a meghatározott időponti (3.2, 4.2 pontok szerint).
e. „Vis maior" esetén a Szolgáltató nem kötelezhető a szolgáltatás nyújtására.

Elhelyezési garancia

10.1. Amennyiben a Szolgáltató a Vendégnek lekötött szálláshelyet saját hibájából (túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, jogosult a Vendéget saját másik szálláshelyén, vagy Bogács község területén található más szálláshelyen elhelyezni.

10.2. A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra a Vendégek ebben az esetben is igénybe vehetik.

10.3.Amennyiben a Szolgáltató a Vendéget a jelen pontban foglaltak szerint helyezte el, az szerződés-szerű teljesítésnek minősül.

A Vendég betegsége, halála

11.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, kérésére a Szolgáltató gondoskodik az orvosi ügyelet vagy a mentőszolgálat kihívásáról.

11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltatót a szerződés szerinti díjak megilletik és igényt tarthat a betegség illetve halálesettel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítésére.

A Vendég jogai

12.1. A Szerződés alapján a Vendég jogosult a megrendelt szoba, a szálláshely valamint a fürdő rendeltetésszerű használatára.

12.2.A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások nem megfelelő teljesítésével kapcsolatban a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt panasszal élhet a recepción, melyet a panaszkönyvben kell rögzítenie. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja és a vendég részére legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

12.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Vendég kötelezettségei

13.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

13.2 A Vendég köteles a szálláshely és a fürdő házirendjét betartani, és általában olyan magatartást tanúsítani, amivel mások nyugalmát nem zavarja. A Vendég különösen köteles betartani a fürdő területén elhelyezett tiltó táblák (vízbe ugrálást tiltó, feltöltés alatt lévő medencében való tartózkodást tiltó) előírásait. A tilalom figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett balesetekért és károkért a Szolgáltató semmilyen felelőséggel nem tartozik.

A Vendég kártérítési felelőssége

A Vendég kártérítési felelősséggel tartozik a szálláshely vagy a fürdő rendeltetés-ellenes használatával okozott károkért. Köteles továbbá megtéríteni a más vendégeknek okozott kárt is. Ha a károkozása miatt a Szolgáltatót terheli helytállási kötelezettség, az okozott kárt a Szolgáltatónak kell megtérítenie.

A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az előbbi pontban foglaltak szerint kárt okoz, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek a szálláshelyre behozott vagyontárgyain.

A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles
16.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni

16.2. A vendég írásos panaszát kivizsgálni és arra a 12.2 pontban írtak szerint válaszolni.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

17.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. Ha a vendég a jelentéssel vagy az adatszolgáltatással késedelmeskedik, a Szolgáltató mentesül a kártérítés alól.

17.5. A Szolgáltató felelősséget vállal a megszálló Vendég azon dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt, amelyeket a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

17.6. A Szolgáltató értékmegőrzést vállal. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért (együtt: értéktárgyak) a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azokat megőrzésre a Vendégtől kifejezetten átvette. Az átadásról okiratot kell készíteni, melynek egy példányát a Vendég kapja. A Vendég ezzel az okirattal bizonyíthatja, hogy értéktárgyait a Szolgáltatónak megőrzésre átadta.